Opleidingen/ cursussen

FNV cursus WordPress 2012
Webdesign via Eduvision 2004
Benoembaarheidsverklaring video, inspectie Kunstzinnige vorming 1995
Vakbekwaamheidsverklaring fotografie, inspectie Kunstzinnige vorming 1991
Vakopleiding video, SKVR foto- en videoschool Rotterdam 1991-1992
AVION, Audio Visuele Vorming Onderwijs CKV Den Haag 1985-1987
Gemeentelijke Pedagogische Academie Den Haag examen 1984
VWO Edith Stein College Den Haag examen 1981

Fotografie o.a.

Fotoexpositie in Bezoekerscentrum Ridderzaal Den Haag – Altijd Prinsjesdag- 2015
Fotografie NSS Den Haag 2014
Fotografie 200 jaar Koninkrijk 2014
Fotografie van benefietconcert Cesar Zuiderwijk voor Middin 2011
Fotografie voor gevel van BSO Toermalijn Den Haag 2008
Fotografie voor maandblad van Vestia 2005
Fotografie voor het Zorgkantoor Haaglanden 2004
Fotografie voor het open podium ‘Confuus’ 2004-2005
Fotografie voor Theatergezelschap Eskalibur
Fotografie voor diverse publicaties van Middin , jaarverslagen, website, personeelsbladen en publicaties voor cliënten
Fotografie voor het jaarverslag van Fonds 1818 2004
Deelname aan foto-expositie Polanen Toen en Nu, Dario Fo College 2004

Films o.a.

Promotie film voor OBS de Achtbaan Voorhout, febr. 2015
Muziekactiviteit bij Herbergier in Zoetermeer, dec 2014
Interviews met Jetta Klijnsma en dhr. Frissen ivm afscheid van bestuurder W. de Gooijer, Middin 2012
Niet Aangeboren Hersenletsel  7 portretten,Syndion 2012
Promotiefilm voor BSO de Achtbaan te Voorhout – Daltononderwijs 2012
Topsport in de Zorg, film over twee locaties van Middin 2011
Prijswinnende lipdub met BSO de Achtbaan te Voorhout 2010
Kijk nou!! Internetfilmpjes voor cliënten van Middin 2011 tot heden
Sportbelang SGK, Erica Terpstra is supporter van de SGK,2010
Compaan Journaal – videojournaal voor mensen met een beperking, de Compaan  2008 -2010
Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking, Syndion 2009
Kind en Gezin, Syndion 2009
IVVTO, integrale vroeghulp vroegtijdige onderkenning 2004
Anders wonen, voorlichtingsfilm over diverse manieren van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking 2004
Over de Drempel, voorlichtingsfilm over ambulant werken bij Syndion in opdracht van Prismant 2002
Kopstukken, videoclip voor een symposium door de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord 1998
Centrale Bibliotheek aan het Spui Den Haag 1996
Het dak op, een voorlichtingsfilm voor de School voor Dakbedekkers 1994
Milieu in Detail, een video in opdracht van het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Zuid-Holland 1993
Openlucht Binnenvaart Museum Rotterdam 1992